На семінарі Союзу українок Америки обговорили феномен жіночого руху

У рамках лекторію Союзу українок Америки у Львові відбувся відкритий семінар «Жіноцтво в суспільно-політичних процесах міжвоєнного періоду». Гостем лекторію стала відома дослідниця українського жіночого руху, завідувачка відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника Мирослава Дядюк, повідомляє прес-служба Українського католицького університету.

Пані Дядюк представила феномен українського жіночого руху в ширшому контексті політичних процесів у Західній Україні міжвоєнного періоду, зокрема на прикладі діяльності Мілени Рудницької. Доповідачка також розповіла про заангажованість українських жінок у міжнародну кооперацію, та як вони використовували досвід європейських і північноамериканських феміністичних організацій для плекання власної ідентичності й боротьби за права жінок у галицькому традиційному суспільстві.

Під час дискусії студенти і викладачі виявили жваве зацікавлення проблематикою жіночих студій в УКУ. Зокрема, професор Вадим Ададуров наголосив на потребі подальшого вивчення історії українського руху в порівняльному міжнародному ключі, з використанням методів компаративістики й сучасних досягнень у гуманітаристиці. Натомість, студенти УКУ отримали інформацію про дослідницький потенціал джерел, зокрема архіви «Союзу українок» і «Марійської дружини», що зберігаються у Львові, що дають змогу писати новаторські курсові і магістерські роботи.

До сфери наукових зацікавлень Мирослави Дядюк належить зокрема історія жіночого товариства «Союз українок», організаційне становлення українського жіночого руху та інтегрованість у тогочасні суспільно-політичні процеси, співпраця жінок з політичними партіями і громадськими організаціями у період виборчих кампаній, внесок у розвиток парламентаризму та консолідацію українського суспільства тощо.

Марічка Паплаускайте

Comments are closed.